Reglament Categoria Camions Raids:

Rèpliques de camions que hagin participat en raids 1/1  i/o altres marques i models als quals se´ls adapti l’estètica raid mitjançant barres, fars, alerons… 

1-CARROCERIA:

Ha de ser perfectament proporcionada i respectar l’ escala 1/10.

La carroceria serà de plàstic injectat, impresió 3D, fibra de vidre o altres materials rígids i ha de complir les mesures de l’apartat 7 d’ aquest reglament.

Ha de constar de cabina i caixa. Aquests poden ser d’ una sola peça o separats.

La caixa ha de tenir com a mínim la mateixa alçada o superior a l’ alçada de la cabina en un 25% de la seva longitud. Queden exclosos d’aquesta norma les rèpliques dels camions que en la realitat  no cumpleixin aquesta característica. (Veure esquema 1 a l’ apartat 7)

L´amplada de la caixa ha de ser igual o superior a l´amplada de la cabina. (Veure esquema 2 a l´apartat 7)

En cas de portar la caixa posterior tapada amb lona, aquesta no pot superar el 50% de la seva alçada total. (Veure esquema 3 a l´apartat 7)

Cabina i caixa han de cobrir totes les parts mecàniques del vehicle vist verticalment a excepció de les rodes que poden sobresortir un màxim de 10mm per banda. 

Han de reproduir la major part de peces decoratives del model real:  òptiques davanteres, fars posteriors (transparents, pintats o adhesius) entrades d’ aire, alerons, retrovisors o tubs d’escapament.

El parabrises i finestres de les portes davanteres han de ser transparents. 

Els passos de roda no poden ser modificats o retallats en altura. Únicament es permet engrandir el diàmetre en la part baixa per permetre montar rodes més grans i aquestes han d’ estar centrades en els passos de roda. .  (Veure esquema 4 i 5 a l’ apartat 7)

Es permeten els aletins (veure apartat 7 d’ aquest reglament.)

2-XASSIS:

El disseny, material i posició de tots els elements dels xassis és lliure.

Els elements mecànics poden ser escala 1/10  o 1/8:  Motors, paliers, suspensions, braços,…

Es permet tapar o protegir el xassis i tots els seus elements.

3-RODES:

Només es permet utilitzar neumàtics actualment disponibles en botigues especialitzades i/o botigues online.

El diàmetre mínim de les rodes és 110mm.

El perfil mínim dels neumàtics és 30mm (Veure esquema 6 a l’apartat 7)

Es poden llimar, tallar, ratllar, rebaixar…  mentres puguin ser reconeguts.

El material de les llantes és lliure: plàstic, alumini, 3d…

Han de tenir el mateix diàmetre (llanta i neumàtic) a les 4 rodes.

4-TRANSMISIÓ:

La transmisió i posició del motor és lliure.

Es permet substituir les corones i pinyons originals per altres marques, diàmetres, nombre i tipus de pas de dent.

Es permeten els slippers.

5-MOTOR I ELECTRÒNICA:

El motor pot ser Brushed o Brushless.

Tamany lliure. 

Electrònica lliure amb sensors o sense.

6-BATERIA:

Es permeten dos bateries.

Poden ser Nimh, Lipo 2s o Lipo 3s.

7-PESOS I MESURES:

Ample màxim dels eixos 280mm (mesurat a l’exterior dels neumàtics)

Ample màxim carrocería 260mm (aletins inclosos)

Els aletins poden sobresortir un màxim de 15mm per banda.

Distància MÍNIMA entre eixos 313mm (recordar que les rodes han d’estar centrades als passos de roda)

Pes MÍNIM del camió sencer (bateria o bateries incloses)  4500grs.

Esquema 1:    La longitud de A  (alçada de la caixa igual o superior a la cabina)  ha de mesurar com a mínim el 25%  de la longitud B.

Esquema 2:  L´amplada de la caixa (A) ha de ser igual o superior a l´amplada de la cabina (B)

Esquema 3:   “A” no pot superar el 50% de “B”

Esquema 4:   Modificacions permeses a les aletes

Esquema 5:   La diferència entre la mesura A i la mesura B no pot ser superior a 5mm

Esquema 6:   :   “A”  ha de tenir com a mínim 30mm d´alçada.