Reglament Categoria T1 Raids:

Vehicles amb xassis que l´estructura  principal sigui de plàstic  als quals només es podran aplicar les modificacions especificades en aquest reglament.  Aquests xassis han de provenir de models originalment elèctrics i comercialitzats per marques especialitzades tals com:

TAMIYA, HPI, NINCO, HSP, LRP, WLTOYS… (CC01, XV01, DF01, XV02, RS4, BLAZER, S10 BLAST, …)   

El fet que l´origen d’aquest xassis sigui destinat a altres usos, no implica que el recorregut preparat per l´organitzador hagi d’estar adecuat a ells, sinó que són els vehicles els que han d’estar adaptats a recorreguts off road.

1-CARROCERIA:

Ha de ser perfectament proporcionada i respectar l’escala 1/10.

La carroceria ha de ser lexan i ha de cumplir les mesures de l´apartat 7 d’ aquest reglament.

Ha de cobrir totes les parts mecàniques del vehicle vist verticalment a excepció de les rodes que poden sobresortir un màxim de 10mm per banda. Els vehicles que a la realitat portin les rodes sense tapar podran mantenir aquesta caracteristica.

Ha de reproduir la major part de peces decoratives del model real:  òptiques davanteres, fars posteriors (transparents, pintats o adhesius) entrades d’aire, alerons…  No són obligatoris els retrovisors o tubs d’escapament.

Els passos de roda no poden ser modificats o retallats en altura. Unicament es permet engrandir el diàmetre en la part baixa per permetre montar rodes més grans , aquestes han d’estar centrades en els passos de roda.  (Veure esquema 1 i 2 a l’ apartat 7)

No es permet afegir o sobredimensionar els aletins del model reproduit per tal de guanyar amplada.

2-XASSIS:

Poden ser utilitzats xassis de les escales compreses entre 1/10 i 1/16.

Han de mantenir l’estructura principal i posició de tots els seus elements d’origen a excepció dels suports de carroceria que són lliures.

La base del xassis no pot ser tallada, allargada o escurçada.

Es permet substituir peces de plàstic per peces d’alumini o carbono:  braços, manguetes, torretes…  Sempre que siguin de la mateixa marca i model.

Es permet llimar o modificar els braços i manguetes per ajustar la distancia entre eixos, però s´han de mantenir els suports i la seva  posició original al xassis.

Es permet llimar o modificar els elements mecànics de la direcció per tal de guanyar angle de gir.

Es permet llimar o modificar els topes del xassis per tal de guanyar alçada.

Es permet canviar o modificar les suspensions i els seus enclatges.

Es permet llimar o modificar l´encaix de la bateria.

Es permet tapar o protegir el xassis i tots els seus elements.

3-RODES:

Només es permet utilitzar neumàtics actualment disponibles en botigues especialitzades i/o botigues online.

El diàmetre mínim de les rodes és 75mm. (En casos especials caldrà consultar l’organitzador)

El perfil mínim dels neumàtics és 16mm (Veure esquema 3 a l’ apartat 7)

Es poden llimar, tallar, ratllar, rebaixar…  mentre puguin ser reconeguts.

El material de les llantes és lliure: plàstic, alumini, 3d…

Han de tenir el mateix diàmetre (llanta i neumàtic) a les 4 rodes.

4-TRANSMISIÓ:

La transmisió i posició del motor ha de ser la d’ origen.

Es permet substituir les corones i pinyons originals per altres marques, diàmetres, nombre i tipus de pas de dent.

Es permeten els slippers.

5-MOTOR I ELECTRÒNICA:

El motor pot ser Brushed o Brushless.

Tamany 540 o 550. 

Electrònica lliure amb sensors o sense.

6-BATERIA:

La  bateria pot ser Nimh, Lipo 2s o Lipo 3s.

-PESOS I MESURES:

Ample màxim dels eixos 210mm (mesurat a l’exterior dels neumàtics)

Ample màxim carroceria 210mm (mesurat  a les aletes)

Distància màxima entre eixos 280mm (recordar que les rodes han d’estar centrades als passos de roda)

Esquema 1:  Modificacions permeses a les aletes

Esquema 2:   La diferència entre la mesura A i la mesura B no pot ser superior a 5mm

Esquema 3:   “A”  ha de tenir com a mínim 16mm d´alçada.