Reglament Categoria T2 Raids:

Vehicles amb xassis que l’estructura principal és lliure però que han de complir tots els punts especificats en aquest reglament.  Aquests xassis poden provenir de models elèctrics, nitro, crawlers, o artesants de construcció pròpia.

1-CARROCERIA:

Ha de ser perfectament proporcionada i respectar l’escala 1/10.

La carroceria ha de ser lexan i ha de cumplir les mesures de l’apartat 7 d’aquest reglament.

Ha de cobrir totes les parts mecàniques del vehicle vist verticalment a excepció de les rodes que poden sobresortir un màxim de 10mm per banda. Els vehicles que en la realitat porten  les rodes sense tapar podran mantenir aquesta característica.

Ha de reproduir la major part de peces decoratives del model real:  òptiques davanteres, fars posteriors (transparents, pintats o adhesius) entrades d’aire, alerons…  No són obligatoris els retrovisors o tubs d’escapament.

Els passos de roda no poden ser modificats o retallats en altura. Unicament es permet engrandir el diàmetre en la part baixa per permetre montar rodes més grans , aquestes han d’estar centrades en els passos de roda.  (Veure esquema 1 i 2 a l’apartat 7)

No es permet afegir o sobredimensionar els aletins del model reproduit per tal de guanyar amplada.

2-XASSIS:

El disseny, material i posició de tots els elements dels xassis és lliure.

Tots els elements mecànics han de ser de les escales compreses entre 1/10 i 1/16:  paliers, suspensions, braços,…

Es permet intercanviar peces de diferents fabricants i/o artesanes. .

Es permet tapar o protegir el xassis i tots els seus elements.

3-RODES:

Només es permet utilitzar neumàtics actualment disponibles en botigues especialitzades i/o botigues online.

El diàmetre mínim de les rodes és 75mm. (En casos especials caldrà consultar l’organitzador)

El perfil mínim dels neumàtics és 16mm (Veure esquema 3 a l’ apartat 7)

Es poden llimar, tallar, ratllar, rebaixar…  mentre puguin ser reconeguts.

El material de les llantes és lliure: plàstic, alumini, 3d…

Han de tenir el mateix diàmetre (llanta i neumàtic) a les 4 rodes.

4-TRANSMISIÓ:

La transmisió i posició del motor és lliure.

Es permet substituir les corones i pinyons originals per altres marques, diàmetres, nombre i tipus de pas de dent.

Es permeten els slippers.

5-MOTOR I ELECTRÒNICA:

El motor pot ser Brushed o Brushless.

Tamany 540 o 550. 

Electrònica lliure amb sensors o sense.

6-BATERIA:

La  bateria pot ser Nimh, Lipo 2s o Lipo 3s.

7-PESOS I MESURES:

Ample màxim dels eixos 250mm (mesurat a l’exterior dels neumàtics)

Ample màxim carroceria 230mm (mesurat a les aletes)

Distància màxima entre eixos 313mm (recordar que les rodes han d’estar centrades als passos de roda)

Esquema 1:  Modificacions permeses a les aletes

Esquema 2:   La diferència entre la mesura A i la mesura B no pot ser superior a 5mm

Esquema 3:   “A”  ha de tenir com a mínim 16mm d´alçada.