Reglament Categoria T3 Raids:

Vehicles amb xassis de lliure elecció entre les categories T1 i T2  que montin carrocería RIGIDA.

1-CARROCERIA:

Ha de ser perfectament proporcionada i respectar l’escala 1/10.

La carroceria ha de ser de plàstic injectat, impresió 3D, fibra de vidre o altres materials rígids i ha de cumplir les mesures de l´apartat 7 d’aquest reglament.

Ha de cobrir totes les parts mecàniques del vehicle vist verticalment a excepció de les rodes que poden sobresortir un màxim de 10mm per banda. Els vehicles que en la realitat portin les rodes sense tapar podràn mantenir aquesta característica.

Ha de reproduir la major part de peces decoratives del model real:  òptiques davanteres, fars posteriors (transparents, pintats o adhesius) entrades d’aire, alerons, retrovisors o tubs de escapament.

El parabrises i finestres de les portes davanteres han de ser transparents.

Els passos de roda no poden ser modificats o retallats en altura. Unicament es permet engrandir el diàmetre en la part baixa per permetre montar rodes més grans i aquestes han d’estar centrades en els passos de roda.  (Veure esquema 1 i 2 a l’apartat 7)

No es permet afegir o sobredimensionar els aletins del model reproduit per tal de guanyar amplada.

2-XASSIS:

Queden unificats els xassis admesos a les categories T1 i T2. Per tant als xassis de la categoría T1 es poden aplicar les modificacions permeses a la categoría T2.

3-RODES:

Només es permet utilitzar neumàtics actualment disponibles en botigues especialitzades i/o botigues online.

El diàmetre mínim de les rodes és 75mm. (En casos especials caldrà consultar l’organitzador)

El perfil mínim dels neumàtics és 16mm (Veure esquema 3 a l’ apartat 7)

Es poden llimar, tallar, ratllar, rebaixar…  mentre puguin ser reconeguts.

El material de les llantes és lliure: plàstic, alumini, 3d…

Han de tenir el mateix diàmetre (llanta i neumàtic) a les 4 rodes.

4-TRANSMISIÓ:

La transmisió i posició del motor és lliure.

Es permet substituir les corones i pinyons originals per altres marques, diàmetres, nombre i tipus de pas de dent.

Es permeten els slippers.

5-MOTOR I ELECTRÒNICA:

El motor pot ser Brushed o Brushless.

Tamany 540 o 550. 

Electrònica lliure amb sensors o sense.

6-BATERIA:

La  bateria pot ser Nimh, Lipo 2s o Lipo 3s.

7-PESOS I MESURES:

Ample màxim dels eixos 250mm (mesurat a l’ exterior dels neumàtics)

Ample màxim carroceria 230mm (mesurat a les aletes)

Distància máxima entre eixos 32,4mm (recordar que les rodes han d’estar centrades als passos de roda)

Esquema 1:  Modificacions permeses a les aletes

Esquema 2:   La diferència entre la mesura A i la mesura B no pot ser superior a 5mm

Esquema 3:   “A”  ha de tenir com a mínim 16mm d´alçada.