Reglament de cursa Raid Resistència:

Les curses de Raid organitzades per Osona RC que es disputin  en format RESISTÈNCIA  es desenvoluparan de la manera detallada a continuació.

1-LA CURSA:

 • El raid consistirà en recorrer una distància determinada en el  menor temps posible.
 • Cada distància recorreguda i cronometrada serà considerada una etapa.
 • El nombre de etapes a disputar es decidirà just abans de començar la cursa en funció del nombre de inscrits i disponibilitat horària.
 • Previ a cada etapa es disputarà un tram anomenat  PRÒLEG.
 • El temps invertit en el tram PRÒLEG es sumarà al temps de etapa.
 • L´ordre de sortida en totes les etapes serà per categories. T1, T2, T3, T4 camions.

2-EL RECORREGUT:

 • La durada del recorregut serà entre 5 i 10 minuts.
 • El traçat combinarà zones rocoses, desnivells, velocitat, sorra…
 • El recorregut estarà marcat amb WAYPOINTS, CARTELLS DE DIRECCIÓ i RUTES ALTERNATIVES – Els WAYPOINTS seran senyalitzats amb cartells i simbologies:
 • Els participants hauràn de pasar per tots els WAYPOINTS de manera consecutiva.
 • Es permet tornar enrera en el recorregut per tal de recuperar un WAYPOINT. – La entrada als WAYPOINTS es farà per el lloc indicat per l´organitzador.
 • Els CARTELLS DE DIRECCIÓ indicaran l´ordre a seguir i la direcció entre WAYPOINTS:
 • La direcció a seguir:
 • Els participants hauran de passar per tots els CARTELLS DE DIRECCIÓ de manera consecutiva.
 • Es permet tornar enrera en el recorregut per tal de recuperar un CARTELL DE DIRECCIÓ.
 • Les maniobres senyalitzades en els CARTELLS DE DIRECCIÓ seran realitzades sempre després de sobrepasar el cartell.
 • Els punts de RUTES ALTERNATIVES seran senyalitzats amb les simbologies:
 • La fletxa vermella indica ruta curta i dificil. La fletxa verda indica ruta llarga i fácil.
 • Cada pilot podrà escollir la RUTA ALTERNATIVA que vol seguir.
 • Es permet tornar enrera en el recorregut per tal de canviar la RUTA ALTERNATIVA escollida.

3- DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA:

 • Abans de iniciar la cursa s´assignarà un comisari per cada pilot.
 • Tots els pilots tenen l´obligació de fer de comisari.
 • En el moment de pendre la sortida els participants rebran un carnet de ruta.
 • El comisari serà l´encarregat de cronometrar i anotar els incidents al carnet de ruta.
 • Un cop iniciat el cronometratge el vehicle haurà de realizar el recorregut pels seus propis medis.
 • Cada cop que el pilot toqui el vehicle el comisari marcarà l´incident en l´apartat corresponent.
 • Cada incident rebrà una penalització en forma de temps.
 • Les penalitzacions es sumaràn al temps invertit en realizar la etapa corresponent.
 • Si un vehicle queda encallat en un obstacle es pot ajudar empenyent una distància màxima igual a la longitud del vehicle. Cada cop que es superi la longitud del vehicle rebrà una nova penalització.
 • Es considerarà bolcada quan un vehicle quedi recolzat  lateralment amb 2 rodes al aire o de sostre a terra.
 • Si un vehicle pot recuperar la posició de marxa sense cap ajuda NO es penalitzarà.
 • Si un vehicle atrapa al vehicle que el precedeix aquest li haurà de facilitar l´adelantament.
 • Si un vehicle pateix una averia mecànica el pilot disposarà de 2 minuts per intentar solucionar el problema. Passats aquest 2 minuts es considerarà abandonament de la etapa.
 • Els vehicles que hagin abandonat la etapa rebran un temps màxim.
 • El temps màxim serà el pitjor temps realitzat a la mateixa categoría (abans de aplicar penalitzacions) + 40 segons + les penalitzacions acumulades fins al moment de l´abandonament.

4- PENALITZACIONS:

 • Moure la senyalització del tram PRÒLEG:  1 segon x element mogut
 • Saltar-se un WAYPOINT:  30 segons
 • Saltar-se un CARTELL DE DIRECCIÓ:  15 segons
 • Empènyer el vehicle:  5 segons
 • Desbolcar el vehicle:  15 segons
 • No facilitar l´adelantament: 10 segons
 • No estar preparat per pendre la sortida :  5 segons

5- CARNET DE RUTA: