Reglament esportiu Raids:

1- El Ralli Raid té com a objectiu principal reproduir una cursa tipus Raid 1/1 i fomentar la utilització de vehicles off road que siguin rèpliques de cotxes mítics utilitzats en curses com el Dakar, Baja Aragon, Rally du Marroc…

2- El format de les curses serà determinat per OSONA RC en funció de cada prova. Els horaris, tipus de cursa i tota la -información adicional serà  indicada en el cartell de cada Raid o a l´agenda de la web.  Es poden disputar curses dels tipus:

  • Raid Sprint: Recórrer un tram determinat en el mínim de temps possible.
  • Raid Resistència: Recórrer llargues distancies amb recorregut obert o no a altres participants. CONSULTA AQUI EL REGLAMENT DE RESISTÈNCIA.
  • Raid  Orientació: Completar un recorregut seguint les instruccions de un road book.

3- Els vehicles hauran de respectar al màxim el recorregut definit per l´organitzador. En cas de detectar-se irregularitats, conductes antiesportives o traçades intencionades per saltar-se part del recorregut seran penalitzades en forma de temps afegit al total del tram o etapa.

4- Per poder participar al Ralli Raid serà obligatòri realitzar una pre-incripció omplint el formulari disponible a la pàgina web www.osonarc.com .

5- Cada pilot es podrà inscriure amb dos vehicles sempre que siguin de categoria diferent.

6- Cada vehicle només podrà ser utilitzat per un pilot.

7- Els vehicles hauran d’estar completament muntats al parc tancat. Cada carrosseria amb el seu xassís.

8- Els drets d’inscripció seran abonats en el moment de formalitzar l’inscripció. Cada vehicle rebrà un dorsal indentificatiu. Aquest dorsal es correspondrà amb el dorsal assignat al sistema de cronometratge.

9- En el moment d’ inici de la cursa tots els vehicles participants hauran de romandre al parc tancat. Uns minuts abans en que un pilot hagi de sortir a disputar l’etapa podrà accedir al cotxe per tal de posar-lo en funcionament, etc… Un cop finalitzada l’etapa el vehicle haurà de tornar a entrar al parc tancat. En cas de ser necessari realitzar reparacions o modificacions s´haurà de demanar permís a l’ organitzador per retirar el vehicle.

10- Cap pilot podrà accedir al parc tancat sense permís previ de l’organitzador.

11- Únicament s´admeten rèpliques de vehicles que hagin participat en proves 1/1 tal com s´especifica en l´apartat 1 d’aquest reglament. Les carroceries tipus Buggy , truggy, short course, truck  o TT d´origen RC no són considerades rèpliques reals i no seran admeses. Només s´acceptaran rèpliques exactes de vehicles tipus buggy o protos que hagin participat al llarg de la història del món dels raids 1/1 tals com: buggy schlesser, BRX Hunter, side by side… En cas de models dubtosos s´haurà d’ aportar documentació gràfica a www.osonarc.com i l´organitzador valorarà la seva admissió. Data límit per sol·licitar una inclusió és 4 dies abans que es disputi la cursa.

12- Les carroceries procedents de cotxes RC NITRO (Kyosho, Panda,…)   seràn acceptades sempre que compleixin amb les mesures i dimensions establertes en els reglaments de cada categoria.

13- Els vehicles es dividiran en 4 categories. Veure les especificacions concretes en el reglament de cada categoria.

  • T1- Vehicles amb xassís d´origen comercial
  • T2- Vehicles amb xassís artesans, crawler, modificats…
  • T3- Vehicles amb carroceries rígides. Plastic dur, 3d, fibra…
  • T4-  Camions